Avveckla eller sälja aktiebolag

Vad är bäst, likvidera eller sälja?

Det finns primärt två sätt att avveckla ett bolag enligt regelboken; antingen likviderar man eller sätter bolaget i konkurs. Både dessa två alternativ är omständliga, tar tid och kostar pengar. Därför erbjuder vi ett tredje alternativ: Sälj bolaget! Se jämförelsen nedan.

Mer om aktiebolag Kontakta oss

Sälja eller likvidera?

Coins Icon

Överlåta/Sälja bolaget

Istället för likvidering för dyra pengar så kan vi ta fram en köpare istället.

Här kan du helt undvika kostnader om bolaget är skuldfritt och har ett intakt aktiekapital. Istället för att likvidera bolaget för dyra pengar, så kan vi erbjuda dig att vi tar fram en köpare på bolaget. Våra kostnader förs då över på köparen och du slipper alla problem.

Fördel: Du får tillbaka hela ditt aktiekapital utan några kostnader alls.

Club icon

Likvidera bolaget

Att likvidera ditt bolag kan ske i två varianter. Traditionell likvidering eller snabblikvidering.

Traditionell likvidering används när aktiekapitalet har sjunkit till under hälften. Det väljs in en auktoriserad likvidator i bolaget som kommer att sköta all hantering med likvidationen. Nackdel: Det tar ca 7-8 månader innan du får ut ditt resterande aktiekapital efter att våra kostnader är betalda.

Snabblikvidation används när bolagets aktiekapital är intakt. tar då över bolaget från dig och sen likviderar vi bolaget. Fördel: Du får ut ditt aktiekapital som återstår direkt efter att våra kostnader är betalda.

För att kunna sälja/överlåta, likvidera eller snabblikvidera ditt bolag så behöver vi ha in en dagsaktuell balans- och resultaträkning av dig. Maila oss organisationsnummer så tar vi kontakt med dig och berättar mer!

Maila oss
Hur går det till att avveckla aktiebolag?
Icon nummer ett

Steg 1

Vi övertar aktiebolaget av dig eller din kund.

Icon nummer två

Steg 2

Du får betalt inom ett par dagar.

Icon nummer tre

Steg 3

Vi sätter aktiebolaget i frivillig likvidation.

Icon nummer fyra

Steg 4

Vi sköter allt såsom deklarationer och årsredovisning för det gamla bolaget.

Det innebär att du slipper vänta 7-12 månader för att få ut ditt aktiekapital!

Vad kostar det?

Kostnaden för dig är baserat på hur mycket bolagets kapital är. För ett bolag med eget kapital på upp till 100 000 kr så ligger kostnaden på ca 10 000 kr exkl. moms och Bolagsverkets avgifter. Utöver det så lämnar vi pris enligt offert.

Vad behöver vi veta?

Vi behöver din eller din kunds aktuella resultat- och balansräkning. Bolaget bör vara vilande och balansrapporten ska bara innehålla kassa och eventuella skulder eller skattefordringar.

Ja tack, hjälp mig snabbavsluta mitt aktiebolag

Kontakta oss och beställ