Sälj ditt vilande bolag

Vi hjälper dig igenom processen

Att avveckla bolag kan vara slutet på en lång och mödosam process. Är du i stadiet i livet där pensionen är runt hörnet? Eller är det så att du inte längre har tid? Oavsett anledning så hjälper vi dig med processen som annars kan vara lång och kostsam.

Läs mer Kontakta oss

Sälj ditt bolag istället för att likvidera det!

Genom att sälja ditt vilande bolag kommer du få tillbaka ditt aktiekapital som finns kvar i bolaget. Det är mycket förmånligare för dig jämfört med att likvidera bolaget, som annars kostar dig 10 000-15 000 kr och tar 7-8 månader innan du erhåller ditt aktiekapital. Väljer du att sälja istället så betalas ditt aktiekapital ut i samband med försäljningen.

För att försäljning ska vara möjlig så behöver du göra följande:

Töm bolaget på skulder och tillgångar, avsluta eventuella försäkringar och mobilabonnemang. OBS! Viktigt: Bolaget måste som minst vara registrerat för F-skatt och moms. Är det inte det, ring oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss
Handskakning icon

Vi åtar oss att hitta en köpare för ditt bolag!

Icon med pengapåse

Du har inga kostnader från vår sida, vi skjuter över dem på köparen istället!

Vilka krav ställs på ditt bolag?

Bolaget behöver vara registrerat för F-skatt och moms

Fritt från betalningsanmärkningar och föreläggande

Magglass icon

Balansrapporten ska bara innehålla kassa samt eventuella skattefordringar/skulder. Inget annat såsom inventarier eller kundfordringar får finnas när vi arbetar enligt vår process att avveckla bolag.

Med oss kan du känna dig trygg. Vi har starka rutiner och är framarbetade för att skydda dig som säljer ditt bolag via oss!

Vad kostar det?

Ingenting! Istället för att betala 15000-20000kr för att likvidera det, så skjuter vi över våra kostnader på köparen.

Vad behöver vi veta?

Vi behöver din eller din kunds aktuella resultat- och balansräkning. Bolaget skall vara vilande och balansrapporten ska bara innehålla kassa och eventuella skulder eller skattefordringar.

Ja tack, hjälp mig sälja mitt vilande aktiebolag

Kontakta oss