Lagerbolag

Så här går det till!

Lagerbolag är ett aktiebolag som bildats enbart i syfte att säljas vidare. Bolaget har registrerats hos Bolagsverket och fått ett organisationsnummer, men det har aldrig bedrivit någon verksamhet.

Läs mer Kontakta oss

Två av de främsta fördelarna

Raket icon

Kom igång snabbt

Jämfört med att registrera ett bolag hos Bolagsverket går det mycket snabbt att komma igång när man köper ett lagerbolag.

Support icon

Guidning genom processen

Vi sköter hela processen från beställning tills ditt bolag är omregistrerat och klart. Du kan självklart börja använda bolaget så fort som köpet har gått igenom eftersom vi utfärdar Generalfullmakten till dig som ger dig rätten att starta upp din verksamhet.

Köpa lagerbolag

Köpa lagerbolag genom oss är ett tryggt sätt att skaffa sig ett aktiebolag på och vi finns där för dig under hela processen.

Ändringsanmälan

Här bekräftar du de uppgifter som ska skickas till Bolagsverket om bolagets nya namn, nya styrelse och nya adress.

Bolagsstämmoprotokoll

Det här protokollet där den nya styrelsen väljs och den gamla styrelsen avgår.

Bolagsordning

Här bestämmer man lagerbolagets nya namn, styrelsegränser och räkenskapsår.

Köpeavtal

Avtalet som visar vem de/den nya aktieägarna är.

Bankfullmakt

Den postas till er och ger er rätten att öppna konto på bolaget så att aktiekapitalet kan tillföras lagerbolaget. Banken ska sedan skriva ut ett Bankintyg på det.

Skatt- & Avgiftsanmälan

Här upprättar vi er Ansökan till Skatteverket för registrering av F-skatt, moms och arbetsgivaravgift.

Har man inte tid att vänta på att banken öppnar ett konto åt dig så har vi ett annat alternativ så innebär att du kan köpa ett lagerbolag av oss på dagen.

Prislista